Bezpečnostní agentura VP Secure s.r.o. byla založena v roce 2008 jako završení desetiletého externího působení na trhu bezpečnostních služeb, i když je naše bezpečnostní agentura relativně mladou společností, naše reference nás opravňují se pokládat za jednu z nejkvalitnějších bezpečnostních agentur, které se profesionálně věnují bezpečnostním službám (ostraha objektů, fyzická ochrana osob, event security, požární ochrana, aj..) návrhům, jejich řešení a realizaci.

V současné době, kdy moderní společnosti využívají outsourcing pro zajištění svých vedlejších činností, nabízíme komplexní řešení bezpečnosti ve formě integrované bezpečnostní služby. Jsme českou společností, která využívá svých bohatých zkušeností získaných více než dvacetiletým působením. Naši pracovníci, dosazováni z řad profesionálů, odvádí vysoce kvalifikovanou práci, a to zejména v těchto oblastech:

 • fyzická ostraha
 • technická ostraha a ochrana objektů
 • detektivní činnost
 • dohledové centrum
 • instalace, servis, revize a obsluha elektronické a mechanické ostrahy
 • bezpečnostní systém vozidel
 • bezpečnostní poradenství
 • bezpečný jednací prostor
 • facility management
 • kontrolní a operativní skupiny (výjezdové skupiny)
 • úklidové služby
Uděluji tímto do odvolání souhlas VP secure s.r.o. , Předměřická 86/47,503 01 Plotiště nad Labem  IČ 27544940, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával moje osobní údaje. To vše pro marketingové účely. Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - „GDPR“, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - „ZOOÚ“ a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
VP Secure s.r.o. - bezpečnostní agentura

OSTRAHA OSOB A MAJETKU

Tým mající na starosti fyzickou ostrahu osob je vždy složen z členů, kteří prošli speciálním výcvikem zaměřeným na osobní ochranu. Pro ostrahu majetku pak nabízíme  několik programů.

Dispečer, který je určen k obsluze technologií a technických zařízení a ke koordinaci servisních organizací. Lobby guard vhodný do luxusních hotelových komplexů. Operační důstojník dohlíží nad bezpečnostními technologiemi a řídí tým bezpečnostních pracovníků, při krizových situacích koordinuje evakuaci objektu. Ostraha v civilu určená k eliminaci krádeží, zaměřuje se na organizovanou trestnou činnost a odhaluje interní kriminalitu. 

Smiling guard (strážce v obleku) vhodný do administrativních budov, obchodních center a retailu. Strážce základní úrovní bezpečnostního pracovníka se standardním školením. Strážce logistika určen pro řízení a kontrolu logistických procesů v areálech centrálních skladů a logistických provozů, využívá speciální logistických softwarů...

Číst více o ostraze osob a mejetku

Co se událo v poslední době ve VP SECURE


VP Secure se stala partnerem projektu Ztracené dítě

VP Secure se stala partnerem projektu Ztracené dítě

Již v únoru loňského roku se naše společnost stala partnerem projektu Ztracené dítě. Když se ztratí dítě, kdekoliv na území Evropy, může kdokoliv kontaktovat telefonní linku 116 000.
Kurz drogové prevence pro manažery firem i ředitele škol

Kurz drogové prevence pro manažery firem i ředitele škol

Zejména pro majitele a manažery větších firem společnost VP Secure je vhodný náš nový kurz drogové prevence. Manažeři se díky němu dozvědí, jak co nejrychleji odhalit pracovníky, kteří jsou pod vlivem drog, což může mít vliv také na snížení kriminality.
Projekt „Bezpečné obce“ obcím nahrazuje městkou policii

Projekt „Bezpečné obce“ obcím nahrazuje městkou policii

Naše firma VP Secure městům a obcím nabízí realizaci projektu „Bezpečné obce“, který v podstatě nahrazuje činnost městské policie. Tato služba je vhodná zejména pro obce, které si ze svého rozpočtu nemohou dovolit využívat strážníky.Kontaktní formulář

Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi.