EZS, EPS A CCTV SYSTÉMY

EZS, EPS A CCTV SYSTÉMY

Bezpečnostní technologie

  • kamerové systémy
  • poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
  • systémy požární signalizace
  • elektronické přístupové a docházkové systémy
  • ochrana perimetru
  • detekční zařízení
  • turnikety a závory
  • mechanické zabezpečení
 

Detekční zařízení

Jsou primárně určena k detekci nežádoucích předmětů a substancí (zbraně, výbušniny, drogy, chemikálie, elektronická zařízení atd.). Dodáváme nejvyspělejší zařízení na trhu včetně jejich instalace, servisu či revize.

Kamerové systémy

Umožní nepřetržitou kontrolu nad vašimi objekty a jejich okolí včetně zálohy všech záznamů. Nabízíme kamerové systémy od ekonomických variant až po náročné softwarově ovládané systémy schopné zvládnout ty nejnáročnější podmínky. Dle typu přenosu lze systémy rozdělit na analogové a digitální.

Analogové systémy jsou nejrozšířenější technologií kamerových systémů postaveny na přenosu signálu ve formátu PAL. Přenos obrazu je realizován pomocí koaxiálního kabelu. Systém je ideálním řešením pro nenáročné aplikace, kde je kladen důraz na nízkou cenu a není požadováno vysoké rozlišení obrazu.

Digitální kamerové systémy nebo také IP kamery jsou univerzální síťové kamery řízené moderní audio/video technologií. Zabudovaný web server nabízí uživateli přehledné a jednoduché rozhraní pro ovládání kamery a umožňuje uživateli vzdálený přístup přes internet. Stačí jen znát správné přihlašovací údaje, adresu dané kamery a připojení je hned navázáno.

Ochrana perimetru

Chrání vaše objekty proti neoprávněnému průniku. Dle vašich požadavků zajistíme celou škálu zařízení – infrabariéry pro vnitřní i venkovní použití, termovize, MW bariéry analogové i digitální či plotové, zemní a speciální detekční perimetrické systémy.

Systémy požární signalizace

Chrání vás a váš majetek před vznikem požáru. Pomocí systému je detekován zdroj, vyhlášen poplach a případně jsou spuštěna další návazná zařízení a systémy.

Nabízíme kompletní řešení požární ochrany menších soukromých i velkých komerčních objektů od navržení projektu, přes montáž až po pravidelné revizní zkoušky. Realizaci provádíme vždy dle vašich přání a požadavků.

Elektronické přístupové a docházkové systémy

Jsou určeny k identifikaci a kontrole vstupujících osob a rozhodují o povolení nebo zamezení vstupu do chráněných prostor. Umožní vám pohodlně sledovat a vyhodnocovat docházku zaměstnanců a spolehlivě zabezpečí vstup do budovy.

Identifikace probíhá prostřednictvím elektronického systému a identifikačního klíče (čip, číselný kód, karta, otisky prstu, rozpoznání obličeje apod.). Systémy využívají tzv. audit-trail funkci, díky níž je možné sledovat kdo, kdy a kde použil svůj identifikátor.

Každý systém sestavujeme z nejkvalitnějších produktů na trhu se zřetelem na vaše specifické požadavky.

Mechanické zabezpečení

Používá se jako doplněk k elektronickým systémům zabezpečení. Mezi mechanické zabezpečení patří bezpečnostní a protipožární dveře, mříže, balisticky odolné bankovní přepážky, bezpečnostní peněžní přepážky, bezpečnostní fólie, trezory, elektromechanické a motorické zámky či magnety.

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Slouží především k elektronické ochraně majetku a osob. Systémy instalujeme jak do malých, tak do velkých komerčních objektů s vyššími nároky na detekci poplachů a jejich následné vyhodnocení a ohlášení.

Systémy jsou schopny detekovat jakákoli narušení (pohyb v objektu, otevření dveří, oken…) a slouží i k detekci požáru, zaplavení, překročení definovaných teplot, úrovně zvuku, vlhkosti atd. Naši odborníci vždy na míru sestaví typ systému v návaznosti na možná rizika daného objektu.

Turnikety a závory

V kombinaci s přístupovými systémy slouží turnikety ke kontrole vstupu osob do areálů a budov. Zajistíme instalaci turniketů ramenových, pádlových, vysokých/plnorozměrných, typu „gate“ či personálních závorek.

Kontaktní formulář

Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi.