Školení a bezpečnostní služby

Školení a bezpečnostní služby

 • školení bankovní bezpečnosti – zaměřené zejména na zvýšení úrovně dodržování bezpečnostních pravidel zaměstnanců banky.
 • školení bezpečnosti ve školách – soustředěné na bezpečnostní rizika spojená s provozem škol. Školení je cílené na lektory, žáky, vedení školy i servisní pracovníky.
 • odborná způsobilost a dílčí kvalifikace – školení a zkoušky nezbytné k zajištění odborné způsobilosti u osob zajišťujících služby ostrahy majetku a osob. Na základě žádosti u MV ČR jsme získali autorizaci k provádění zkoušek dílčí kvalifikace Strážný (kód: 68-008-E).
 • stálý informační servis o změnách předpisů v PO a BOZP formou aktualizace provozně-bezpečnostní dokumentace
 • evidence zpracovaných dokumentù v PO a BOZP a jejich pravidelná aktualizace
 • asistenční služba v případě krizových situací spojených s oblastí bezpečnosti práce (formou asistence na telefonu, emailem, dle možností osobní asistence na pracovišti)
 • pravidelné kontroly dodržování předpisů PO a BOZP na pracovišti min. 2x ročně dle cenové nabídky
 • školení formou e-learningové aplikace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Výkon povinnosti a zjištìní požadavkù vyplývajících z platné legislativy ČR (zejména ze Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a změn).

Požární ochrana (PO)

Zajištění povinnosti a požadavků daných Zákonem č. 133/1985 Sb. O požární ochraně a Vyhláškou č. 246/2001 Sb. O požární prevenci.

VIP ochrana zákazníka

Tým mající na starosti fyzickou ostrahu VIP osob je složen z členů, kteří prošli speciálním výcvikem se zaměřením na osobní ochranu. Osobní strážci mají bohaté zkušenosti v tomto oboru včetně ochrany VIP osob.

Samozřejmostí je vlastnictví technického zázemí (neprůstřelné vesty, spojovací technika, speciální vozidla).

Nabízíme:

 • zajištění doprovodu při schůzkách a osobním jednání
 • osobní strážce na dlouhodobý doprovod zákazníka, může plnit i funkci řidiče (tato služba je přizpůsobována požadavkům klienta tak, aby poskytovala vysokou úroveň osobní ochrany, aniž by ho omezovala, klient se může plně soustředit na své pracovní a soukromé aktivity)
 • převozy osob a dohled
 • monitoring (časově omezený dohled nad zájmovou osobou v utajení)
 • VIP servis

VIP security service

další doplňkové bezpečnostní a úklidové služby
Společnost VP Secure s.r.o. preferuje individuální, plně profesionální přístup s jednoznačným heslem: „zajistit profesionální služby zákazníkovi a zabránit jakékoliv možnosti vzniku střetu zájmů.“ V praxi to znamená naši plnou garanci a odpovědnost za to, že nabyté informace o chodu zákazníkovy společnosti nebudou zneužity či předány jiné společnosti.

Specializované bezpečnostní služby

 • auditní tým – určen zejména retailovým řetězcům. Jeho náplní je kontrola nastavených bezpečnostních pravidel a tím snižování inventurních diferencí.
 • auto tým – vhodný pro malé retailové jednotky, pro které by nepřetržitý dohled fyzickou ostrahou byl zbytečně nákladný. Dohled může probíhat pouze v rizikových časech nebo lokalitách, tým je mobilní a může obstarávat několik provozoven najednou.
 • inventurní tým – kontroluje provádění inventur zejména v retailových provozech za fyzické přítomnosti členů týmu.
 • odhalování zaměstnanecké kriminality – komplexní systém určení k odhalování a potírání interní kriminality vytvořený zákazníkovi na míru.
 • speciální tým prevence – potírá výskyt nežádoucích sociálně-patologických jevů a kontinuální sociální práce v kooperaci se státními i neziskovými organizacemi.
 • specializovaný tým – skrytí pracovníci v civilu, kteří vytipovávají nepoctivé návštěvníky přímo na prodejní ploše retailového řetězce.

Kontaktní formulář

Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi.