Bezpečnostní poradenství

Bezpečnostní poradenství

bezpečnostní audit

komplexní a hloubkové posouzení bezpečnosti daného objektu, provozu, či organizace. Hlavním cílem auditu je porovnání vaší bezpečnostní politiky se skutečnou situací.

bezpečnostní dokumentace

návrh a tvorba interního normativního rámce bezpečnosti dané organizace a tvorba bezpečnostní politiky.

 

bezpečnostní manažer

špičkově proškolený pracovník v úrovni vysokoškolského oborového vzdělání, který navrhuje konkrétní bezpečnostní opatření, vyhodnocuje bezpečnostní situace, tvoří analýzy efektivity nastavených opatření a tím snižuje vaše náklady.

řízení interní bezpečnosti

komplexní proces řízení bezpečnosti dané organizace, který zahrnuje bezpečnostní audit, tvorbu interního normativního rámce bezpečnosti a bezpečnostní politiky, systém kontroly nastavených procedur a postupů, včetně kontinuálních prověřování jejich funkčnosti.
 

Kontaktní formulář

Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi.